Home / Job / NAFASI 200 ZA KAZI- TUME YA UTUMISHI WA MAHAKAMA

NAFASI 200 ZA KAZI- TUME YA UTUMISHI WA MAHAKAMA

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

Taifa logo safi001

TUME YA UTUMISHI WA MAHAKAMA

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI 200

1.0     Tume ya Utumishi wa Mahakama ni chombo kilichoundwa kwa mujibu wa aya ya 112(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Aidha, kwa mujibu wa  Sheria ya Uendeshaji wa  Mahakama Na. 4/2011, Tume ya Utumishi wa Mahakama mbali na kuwa na majukumu mengine inalo jukumu la kuajiri  watumishi wa kada mbalimbali wa Mahakama.

Hivyo, Tume ya Utumishi wa Mahakama inawatangazia Watanzania wenye sifa zilizoainishwa hapo chini kwa kila nafasi ya kazi na ambao wako tayari kufanya kazi katika Ofisi za Mahakama ya Tanzania zilizoko katika Mikoa mbalimbali kuleta maombi yao ya kazi. Nafasi hizo ni Hakimu Mkazi Daraja la II – (TJS 2) nafasi 100, Katibu Mahsusi Daraja la III – (TGS B) nafasi 20, Msaidizi wa Kumbukumbu Daraja la II – (TGS B) nafasi 45, Mpokezi   – (TGS A) nafasi 1, Dereva Daraja la II – (TGOS A) nafasi 10, Mlinzi (TGOS A) nafasi 21 na Afisa TEHAMA Daraja la II Nafasi 3 (TGS.E).

 1. Hakimu Mkazi II – TJS 2  – (Nafasi 100)

Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mahakama katika Mikoa iliyoainishwa katika Jedwali hapa chini:-

NA KANDA MKOA WILAYA IDADI YA NAFASI
1 ARUSHA MANYARA DM HANANG 2
DM SIMANJIRO 2
ARUSHA DM NGORONGORO 1
2 KILIMANJARO DM MOSHI 1
DM HAI 1
DM ROMBO 2
DM SAME 1
 

3

 

MWANZA

MARA DM BUNDA 1
DM TARIME 2
DM SERENGETI 3
 

GEITA

DM GEITA 1
DM CHATO 2
DM BUKOMBE 2
MWANZA DM SENGEREMA 1
4 MBEYA MBEYA DM MBEYA 3
DM KYELA 2
DM ILEJE 1
5 IRINGA IRINGA DM KILOLO 2
NJOMBE DM NJOMBE 1
DM WANGING’OMBE 2
DM MAKETE 1
6 DODOMA SINGIDA DM IRAMBA 3
DM MANYONI 3
DM SINGIDA 3
DODMA DM BAHI 2
DM KONGWA 2
7 TABORA KIGOMA DM KIGOMA 2
DM KASULU 3
DM KIBONDO 2
TABORA DM TABORA 1
DM IGUNGA 1
DM URAMBO 1
8 BUKOBA KAGERA DM MULEBA 3
DM NGARA 1
9 TANGA TANGA DM PANGANI 2
DM MUHEZA 2
DM KILINDI 1
DM MKINGA 1
10 MTWARA MTWARA DM MTWARA 1
DM TANDAHIMBA 1
DM NANYUMBU 1
LINDI DM LINDI 1
DM KILWA 3
11 SONGEA RUVUMA DM NYASA 1
DM TUNDURU 2
DM NAMTUMBO 2
12 SHINYANGA SIMIYU DM MASWA 3
DM MEATU 2
DM ITILIMA 1
DM BUSEGA 2
13 SUMBAWANGA RUKWA DM SUMBAWANGA 3
DM KALAMBO 4
DM NKASI 3
KATAVI DM MPANDA 2
DM MLELE 1
JUMLA KUU 100

Sifa za kuingilia:

Waombaji wawe na Cheti cha kuhitimu kidato cha Nne/Sita, Shahada ya kwanza ya Sheria “Bachelor of Laws” (LLB) kutoka katika Chuo kikuu kunachotambulika na Serikali pamoja na cheti cha mafunzo ya Sheria kwa vitendo (Law school Certificate).

Kazi za kufanya:-

 1. Kuandaa mpango wa kusikiliza mashauri.
 2. Kusikiliza mashauri ya awali ya Jinai (Criminal Cases), Madai (Civil Cases), Mirathi (Probate and Administration) na ndoa (Matrimonial Cases).
 • Kutoa hukumu katika mashauri yote anayoyasikiliza ya jinai, madai, mirathi, ndoa na mashauri  mengine, kadri sheria inavyomruhusu.
 1. Kutoa amri mbalimbali za kimahakama anazoruhusiwa kisheria katika Mahakama za Mwanzo.
 2. Kusuluhisha mashauri.
 3. Kusikiliza rufani kutoka Mabaraza ya Kata.
 1. AFISA TEHAMA DARAJA II TGS E – (Nafasi 3)

Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mahakama katika Mikoa iliyoainishwa katika Jedwali hapa chini:-

S/N KANDA KITUO IDADI YA NAFASI
1 DODOMA MAHAKAMA KUU DODOMA 1
2 SONGEA MAHAKAMA KUU SONGEA 1
3 DAR ES SALAAM MAHAKAMA KUU DIVISHENI YA ARDHI 1
JUMLA KUU 3

Sifa za kuingilia:-

Mhitimu wa Kidato cha nne/sita, na mwenye Stashahada ya juu au Shahada ya Kompyuta katika moja ya fani zifuatazo;

Sayansi ya Kompyuta

Teknolojia ya Habari

Teknolojia ya Habari na Mawasiliano

Menejimenti ya Mifumo ya Habari au Mafunzo mengine yanayohusiana na fani hii.

Kazi za kufanya:-

Watafanya kazi za “Programming” kama ifuatavyo:-

 • (i) Kuandaa, kuandika na kufanya majaribio ya program (plan code and test program)
 • (ii) Kusahihisha program (Debug Program)
 • (iii) Kuweka na kuhakikisha usalama wa program (Incorporate security setting into program)
 • (iv) Kushirikiana na wadau wengine katika kutengeneza programu mbalimbali (Corporate with other software developers)
 • (v) Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkubwa wake wa kazi zinazoendana na sifa na fani yake.

 

 1. KATIBU MAHSUSI DARAJA III TGS B – (Nafasi 20)

Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mahakama katika Mikoa iliyoainishwa katika Jedwali hapa chini:-

NA KANDA MKOA WILAYA IDADI YA NAFASI
1 ARUSHA ARUSHA DM KARATU 1
2 MOSHI KILIMANJARO RM MOSHI 1
3 MWANZA MWANZA RM MWANZA 1
DM ILEMELA 1
MARA DM MUSOMA 1
GEITA RM GEITA 1
4 MBEYA MBEYA DM MBEYA 1
5 IRINGA IRINGA DM KILOLO 1
6 DODOMA DODMA DM KONDOA 2
7 TABORA KIGOMA DM KIBONDO 1
8 BUKOBA KAGERA RM BUKOBA 1
DM KARAGWE 1
9 MTWARA LINDI DM LIWALE 1
10 SONGEA RUVUMA DM NYASA 1
11 SHINYANGA SIMIYU RM SIMIYU 1
12 SUMBAWANGA RUKWA RM RUKWA 1
KATAVI RM KATAVI 1
13 DAR ES SALAAM MOROGORO DM MVOMERO 1
PWANI DM RUFIJI 1
JUMLA KUU 20

 

Sifa za kuingilia:-

Kuajiriwa  wahitimu  wa kidato cha IV  waliohudhuria  Mafunzo ya Uhazili  na kufaulu  mtihani wa Uhazili  Hatua ya Tatu.

Wawe wamefaulu  somo la Hatimkato  ya Kiswahili na Kiingereza (Shorthand) maneno 80 kwa dakika moja na  wawe wamepata  mafunzo ya Kompyuta  kutoka chuo chochote kinachotambuliwa  na Serikali na kupata cheti katika programu za  Windows, Microsoft Office, Internet, E-mail  na Publisher.

 

Kazi za kufanya:-

Katibu Mahsusi  Daraja la III atapangiwa  kufanya kazi Typing pool  au chini  ya Katibu Mahsusi  mwingine mwenye  cheo cha juu  kumzidi  kwenye ofisi  ya Mkuu wa sehemu au kitengo.

 • Kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida
 • Kusaidia kupokea wageni na kuwasaili shida zao, na kuwaelekeza sehemu wanazoweza kushughulikiwa.
 • Kusaidia kutunza taarifa, kumbukumbu  za matukio, miadi, wageni, tarehe  za vikao  safari za Mkuu wake  na ratiba  ya kazi  zingine zilizopangwa kutekelezwa katika ofisi anamofanyia  kazi, na kumuarifu Mkuu wake  kwa wakati
 1. MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA II TGS B – (Nafasi 45)

Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mahakama katika Mikoa iliyoainishwa katika Jedwali hapa chini:-

NA KANDA MKOA WILAYA IDADI YA NAFASI
1 ARUSHA MANYARA DM SIMANJIRO 2
2 MOSHI KILIMANJARO DM SAME 1
DM ROMBO 1
3 MWANZA MWANZA DM KWIMBA 2
DM UKEREWE 2
DM MISUNGWI 1
MARA DM SERENGETI 2
4 MBEYA MBEYA DM KYELA 2
DM MBARALI 1
DM MBOZI 1
5 IRINGA IRINGA DM KILOLO 2
NJOMBE DM MAKETE 1
6 DODOMA DODOMA DM DODOMA 1
SINGIDA DM SINGIDA 1
DM MANYONI 1
7 TABORA TABORA DM SIKONGE 1
DM URAMBO 1
KIGOMA DM KIBONDO 1
8 BUKOBA KAGERA DM NGARA 1
DM MULEBA 2
DM KARAGWE 1
9 TANGA TANGA DM MUHEZA 1
DM MKINGA 1
10 MTWARA MTWARA DM NANYUMBU 1
DM NEWALA 1
LINDI DM NACHINGWEA 1
11 SONGEA RUVUMA DM NAMTUMBO 2
DM MBINGA 1
12 SHINYANGA SHINYANGA DM KISHAPU 2
13 SUMBAWANGA RUKWA DM SUMBAWANGA 1
DM KALAMBO 1
KATAVI DM MPANDA 1
14 DAR ES SALAAM MOROGORO DM KILOMBERO 2
PWANI DM MAFIA 2
JUMLA 45

Sifa za Kuingilia:-

Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au sita wenye cheti/Stashahada ya utunzaji kumbukumbu kutoka Chuo cha Utumishi wa Umma pamoja na wahitimu wa kidato cha nne/sita wenye Diploma ya Sheria kutoka chuo cha Uongozi wa Mahakama.

Kazi za kufanya:-

 • Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/mafaili yanayohitajiwa na wasomaji.
 • Kudhibiti upokeaji, uandikishaji wa kumbukumbu/nyaraka.
 • Kuweka/kupanga kumbukumbu/nyaraka Katia reki (file racks/cabinets) katika masjala/vyumba vya kuhifadhia kumbukumbu.
 • Kunukuu (kurekodi) mwenendo mzima wa kesi na kuweka kumbukumbu sahihi za mashauri yanayosikilizwa na Majaji au Mahakimu.
 • Kuhakiki na kuandaa taarifa iliyohakikiwa na kuwasilisha sehemu husika kabla yakutoa nakala kwa Umma.
 • Kufanya kazi nyingine za kiutawala zinazohusu masuala ya kimahakama kama kuwasilisha nyaraka za kisheria Mahakamani na kuangalia muda na siku ya kufanyika kwa kesi husika.
 • Kuthibitisha machapisho (transcripts) kwa ajili ya kumbukumbu za ofisi ndani ya muda uliopangwa.
 • Kutunza na kuhifadhi machapisho (transcripts) mahali salama.
 • Kuratibu utoaji wa machapisho (transcripts).
 • Kufanya kazi nyingine atakayopangiwa.
 1. MPOKEZI TGS A – (Nafasi – 1)
NA KANDA MKOA KITUO IDADI YA NAFASI
1 DAR ES SALAAM DAR ES SALAAM MAHAKAMA YA RUFANI 1

Sifa za Kuingilia:-

Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha IV waliofaulu masomo ya Kiingereza, Kiswahili na Hisabati na Kufuzu mafunzo ya mapokezi na upokeaji simu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.

Kazi za kufanya:-

 • (i) Kupokea wageni na kuwasilisha shida zao.
 • (ii) Kutunza na kudumisha usafi wa “Switchboard” na Ofisi yake.
 • (iii) Kupokea simu kutoka nje na kuzisambaza kwa maafisa mbalimbali Ofisini.
 • (iv) Kupokea simu kutoka “Extension” za ndani na kupiga nje ya ofisi.
 • (v) Kutunza rejesta ya simu zinazopokelewa kutoka nje ya ofisi na zinazopigwa nje ya ofisi.
 1. DEREVA DARAJA LA II TGOS A – (Nafasi 10)

Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mahakama katika Mikoa iliyoainishwa katika Jedwali hapa chini:-

NA KANDA MKOA WILAYA IDADI YA NAFASI
1 ARUSHA MANYARA DM SIMANJIRO 1
2 MWANZA MWANZA DM UKEREWE 1
3 IRINGA NJOMBE RM NJOMBE 1
4 DODOMA SINGIDA DM MANYONI 1
5 BUKOBA KAGERA DM NGARA 1
6 MTWARA MTWARA DM MTWARA 1
7 SHINYANGA SHINYANGA DM KAHAMA 1
8 SUMBAWANGA RUKWA DM SUMBAWANGA 1
9 DAR ES SALAAM MOROGORO DM KILOSA 1
DM MVOMERO 1
JUMLA 10

 

Sifa za Kuingilia:-

Kuajiriwa wenye Cheti cha Baraza la mitihani (NACTE) Mtihani wa Kidato cha IV, Wenye Leseni daraja la “C” ya uendeshaji pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa muda usiopungua miaka mitatu bila kusababisha ajali, wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi Daraja la II (VETA).

 

Kazi za kufanya:-

 • Kuendesha magari ya abiria, na malori,
 • Kuhakikisha gari na vyombo vyake vipo katika hali nzuri wakati wote, na kufanya uchunguzi wa gari kabla na baada ya safari ili kugundua ubovu unaohitaji matengenezo,
 1. MLINZI TGOS A – (Nafasi 21)

Nafasi hizi ni kwa ajili ya Mahakama katika Mikoa iliyoainishwa katika Jedwali hapa chini:-

NA KANDA MKOA WILAYA IDADI YA NAFASI
1 ARUSHA ARUSHA HC ARUSHA 1
2 MOSHI KILIMANJARO DM ROMBO 1
3 MWANZA MWANZA DM MAGU 1
MARA DM TARIME 2
GEITA RM GEITA 1
4 MBEYA MBEYA HC MBEYA 1
5 IRINGA IRINGA DM MUFINDI 1
6 DODOMA SINGIDA DM IRAMBA 1
7 TABORA TABORA DM NZEGA 1
KIGOMA DM KASULU 1
8 BUKOBA KAGERA DM BIHARAMULO 2
9 MTWARA LINDI RM LINDI 1
10 SONGEA RUVUMA RM SONGEA 1
11 SHINYANGA SHINYANGA DM SHINYANGA 1
DM MEATU 1
SIMIYU DM BUSEGA 1
12 SUMBAWANGA KATAVI DM MLELE 1
13 TANGA TANGA DM HANDENI 1
14 DAR ES SALAAM MOROGORO DM MVOMERO 1
JUMLA 21

 

Sifa za kuingilia:-

Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliofuzu mafunzo ya mgambo/polisi/ JKT au Mafunzo ya Zimamoto kutoka katika chuo kinachotambuliwa na Serikali.

Kazi za kufanya:-

 • (i) Kuhakikisha kwamba mali yoyote ya ofisi inayotolewa langoni (nje ya ofisi) ina hati ya idhini.
 • (ii) Kuhakikisha kuwa mali yote inayoingizwa langoni inazo hati za uhalali wake.
 • (iii) Kulinda usalama wa majengo, ofisi na mali za ofisi mchana na usiku.
 • (iv) Kuhakikisha kwamba milango na madirisha yote yamefungwa ipasavyo mwisho wa saa za kazi.
 • (v) Kuhakikisha kwamba wageni wote wanaoingia katika eneo la ofisi wanaidhini ya kufanya hivyo.
 • (vi) Kupambana na majanga yoyote yatakayotokea katika sehemu ya kazi kama vile moto, mafuriko n.k. na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika kama vile polisi na zimamoto.
 • (vii) Kutoa ushauri wa jinsi ya kuboresha huduma ya ulinzi mahali pa kazi.

 

Mwisho wa kupokea barua za maombi hayo ni tarehe 04/09/2017 saa 9:30 Alasiri.

 

2.0       Barua za maombi ziandikwe kwa mkono wa mwombaji zikionyesha anwani sahihi

pamoja na namba ya simu na kuambatisha:-

 • Vivuli vya vyeti vyote vya elimu na mafunzo.
 • Ufupisho wa taarifa za mwombaji (CV).
 • Kivuli cha cheti cha kuzaliwa.
 • Picha mbili za rangi (Passport size) zilizopigwa hivi karibuni.
 1. Nakala za vyeti vya taaluma na vya kidato cha nne/sita vithibitishwe na Hakimu/Wakili anayetambuliwa na Serikali (True copies of the originals).

3.0   Aidha, inasisitizwa kwamba:-

3.1     Waombaji wawe na umri kati ya miaka 18 na 44

3.2     Waombaji wakazi toka maeneo husika na wenye sifa zilizoainishwa  

           katika tangazo hili, watafikiriwa kwanza na kupangiwa kazi katika

           maeneo husika.

3.3     Maombi yote yapitishwe kwa Katibu Tawala wa wilaya anayoishi 

          mwombaji.

3.4     Waombaji walio katika Utumishi wa Umma wapitishe maombi yao   kwa

           waajiri wao wa sasa.

3.5     Waombaji walioacha kazi katika Utumishi wa Umma waeleze kwamba 

          waliacha kazi Serikalini na sababu ya kufanya hivyo.

3.6     Waombaji watakao shinda usaili na kuajiriwa watakuwa watumishi wa

          Mahakama ya Tanzania.

3.7     Waombaji waliosoma nje ya nchi vyeti vyao vithibitishwe na TCU/NACTE.

3.8     Waombaji waandike majina yao yote matatu kwa kirefu.

3.9     Waombaji waandike nafasi ya kazi wanayoomba nyuma ya bahasha

           watakazotumia maombi yao.

3.10   Waombaji wasiwe walioachishwa/kufukuzwa kazi kwenye Utumishi wa 

           Umma.

3.11   Mwombaji asiandike barua zaidi ya moja kwa ajili ya kuomba nafasi

            moja.

3.12   Waombaji wote wasio na sifa zilizotajwa na ambao hawatazingatia     

           mojawapo ya masharti yaliyotajwa hapo juu, maombi yao  

           hayatashughulikiwa.

 

4.0     Maombi yote yatumwe kwa njia ya posta kwa Katibu, Tume ya Utumishi

          wa Mahakama ya Tanzania, S.L.P. 8391 , DAR ES SALAAM.

 

Imetolewa na ;-


Katibu,

Tume ya Utumishi wa Mahakama,

S.L.P 8391,

DAR ES SALAAM.