Huduma na ada zinazotozwa Mahakama ya Hakimu Mkazi Wilaya

HUDUMA ZITOLEWAZO NA ADA ZINAZOTOZWA KATIKA MAHAKAMA YA HAKIMU MKAZI/WILAYA